"הן בלוחמה והן בחיי היומיום עליך להיות החלטי אך שלו. התמודד עם המצב ללא מתח והמנע מפזיזות, כשרוחך מיושבת אך לא משוחדת. אפילו כשרוחך שלווה, אל תיתן מנוח לגופך, וכאשר גופך שלו – אל תרפה רוחך... בהימצאך בשדה הקרב, אפילו מצבך קשה, עליך להמשיך לחקור ללא הרף את עקרונות הדרך (האסטרטגיה), כדי שתוכל לפתח בקרבך רוח יציבה" (מוסאשי).

סדנת בודותרפיה בר אילן מאי 2019.jpg

"The important thing is finally your breathing and mentality itself. Ideal breathing comes with your ideal mentality. Mind leads breathing, breathing leads body. These are one. Breathing is that 'steam' which comes out of the feeling, which is the subconscious mind.And this 'steam' is all coming with your breathing. Then body automatically follows. Basics by itself, physical movements and mechanical movements, by itself, do not exist. How you feel it is what connects your mind and body" (Oshima).