top of page
הוראה והדרכה בתכניות להכשרת מטפלים

חלק מרכזי מהיותי מטפל, קשור בהכשרת והדרכת מטפלים ומטפלות המבקשים להתפתח ולהתמקצע. המפגש עם מטפלים אחרים בכובע של המרצה או המדריך, הנו מרגש ביותר. זהו מפגש בו אני נמצא כל העת בתהליך של חידוד וזיקוק החשיבה הטיפולית שלי, והדרך בה ניתן להעבירה למטפלים אחרים. 

לאורך שנת הלימודים האקדמית אני מלמד ביחידה  להכשרת מטפלים, שבבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. 

יחידה זו מהווה בית מקצועי עבורי ובה אני מלמד, בין היתר, את קורסים:

"פרקטיקום" (קבוצת הדרכה קלינית) לתלמידי שנים א' וב' בתכנית לטיפול מיני.

"טיפול ממוקד חמלה" (CFT), בתכנית לתרפיה מבוססת מיינדפולנס. 

כמו כן, אני מעביר סדנאות אינטנסיביות בנות 3 ימים למטפלים, ב"מבוא לטיפול ממוקד חמלה", ו"טיפול ממוקד חמלה בטיפול הזוגי". סדנאות אלו מועברות מסגרת היחידה להכשרת מטפלים בבר אילן, במסגרת מכון "קליר רבין" להכשרת מטפלים בטיפול זוגי ומשפחתי, ובמסגרת "מכון ברקאי" לטיפול נרטיבי. 

 

bottom of page